کارآموزی

راهنماي دانشجويان در دوره کارآموزي

 

الف) اهداف

مهمترين اهداف اجراي كارآموزي در دانشگاه عبارتند از:

  • ١) آشنائي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي
  • ٢) پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل، محدوديتها و شرايط واحدهاي صنعتي و در نتيجه ايجاد زمينه اي جهت درك صحيح دانشجو از رشته تحصيلي، بازار كارو فعاليتهاي حرفه اي و شغلي آينده
  • ٣) انتخاب پروژه و پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نيازهاي جامعه

براي دستيابي به اهداف فوق، لازمست كه دانشجو تمام توان خود را بکار گيرد و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل كارآموزي نهايت استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با نارسايي و ناملايماتي روبرو شد، آن مشكلات را با صبر و حوصله تحمل كرده و در رفع آنها تا حد امكان تلاش نموده و دچار يأس و نااميدي نگردد.

 

ب) قوانين كارآموزي

  • ١) مدت كارآموزي 8 هفته (روزانه 8 ساعت) معادل 240 ساعت كار مي باشد.
  • ٢) كارآموزان مي‌توانند با اطلاع قبلي سرپرست كارآموزي حداكثر از 4 روز مرخصي استفاده نمايند.
  • ٣) غيبت غير موجه در صورتيكه به كيفيت كارآموزي آسيب وارد نمايد موجب عدم پذيرش كارآموزي خواهد شد.
  • ٤) دانشجو حداكثر تا پايان آذرماه فرصت دارد نسبت به اعلام انصراف و حذف درس كارآموزي خود اقدام نمايد. پس از این مهلت چنانچه دانشجو دوره کارآموزی را تکميل ننمايد و یا وظایف خود را در مهلت مقرر انجام ندهد، نمره ضعيف (مردود) در سیستم آموزش ثبت خواهد شد.
  • ٥) در صورت تعطيلي شركت محل كارآموزي يا بروز مشكل جدي در تداوم دوره ي كارآموزي، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده يا دفتر دانشكده رسانده شود.

 

ج) زمانبندی

(تاریخ های ذکر شده  به عنوان نمونه و الگوه برداری بر اساس نیم سال اول سال تحصیلی 1395 مشخص شده است)

ردیف عنوان فعاليت مهلت زماني
١ اخذ درس کارآموزی در سایت آموزش 3 تا 14 مهر
٢ تعيين محل كارآموزي دانشجو و تعيين استاد كارآموزي /تکمیل فرم شماره 1 10 تا 24 مهر
٣ تحویل فرم شماره1 به دفتر ارتباط با صنعت و صدور معرفی نامه 24 مهر تا 1 آبان ماه
٤ مراجعه به وب سايت دانشگاه جهت دريافت فرم هاي كارآموزي قبل از 95/08/01
٥ مراجعه به محل کارآموزی و تحویل معرفی نامه 95/08/01 تا 95/08/15
٦ شروع دوره كارآموزي 95/08/08 تا 95/08/18
٧ ارسال فرم تكميل شده شروع كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت / فرم شماره 2 حداکثر یک هفته بعد از شروع کار
٨ پايان دوره كارآموزي (8 هفته) 95/10/11 تا 95/10/23
٩ تحویل نامه پایان کارآموزی ، فرم ارزشیابی( فرم شماره 5) ،) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30
١۰ تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی ، فرم ارزشیابی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3) و گزارش ماهانه (فرم شماره 4 ) به استاد راهنما 95/10/11 تا 95/10/30
١١ تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3)، گزارش ماهانه (فرم شماره 4) و فرم نظرات و پيشنهادات پايان دوره(فرم شماره 6) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30
 

 

د) فرم های کارآموزی

جهت دانلود فرم مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید:

قابل توجه دانشجویان محترم مرکز آموزش عالی محلات، جهت مشاهده مراکز کارآموزی و ثبت درخواست به سایت زیر مراجعه فرمایید: