طرحهای پژوهشی

 

طرح های پژوهشی مصوب در مرکز آموزش عالی محلات (شامل طرح های به اتمام رسیده و طرح های در جریان) به شرح زیر می باشد:

 

تاریخ عقد قرارداد (یا تاریخ تایید پروپزال)

 

مجری

 

موضوع

شماره طرح داخلی

20/12/93

دکتر نجفی

مجوعه فواصل بین رئوس گراف ها با استفاده از روش برشی و کاربردهای آن در علوم نانو

1

31/2/97

دکتر جعفریان

طراحی و ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی

2

21/6/97

 

 

دکتر جعفریان

بومی سازی و مهندسی معکوس گیربکس های گلخانه ای مورد استفاده در صنایع گل شهرستان محلات

3

21/6/97

دکتر خدامی مرقی

کنترل هدر رفت حرارتی گلخانه ها با روش های نوین

4

 

21/12/96

دکتر جعفریان

ارائه روشی نوین جهت بهبود دقت شبیه سازی تغییرات میکروساختاری در فرآیند ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718

5

1/3/97

دکتر سبک روح

تعیین اثر تجربی نانوساختار سازی جوش بر خواص مکانیکی اتصال سربه سر خطوط انتقال گاز طبیعی ایران

6

 

20/6/97

دکتر سبک روح

بهینه سازی فرآیند جوشکاری فولاد کم آلیاژ استحکام بالا، خطوط انتقال گاز طبیعی

 

7

 

 

25/2/97

دکتر سبک روح

تعیین منطقه بحرانی جوش سر به سر چند پاسه فولاد کم آلیاژ استحکام بالا در خطوط انتقال گاز طبیعی

8

 

20/6/97

دکتر جعفریان

مطالعات تجربی و بهینه سازی تاثیر سایش ابزار بر یکپارچگی سطح ماشینکاری مواد سخت تحت شرایط خنک کاری برودتی

9