ارتباط با صنعت

امروزه رشد اقتصادي و توسعه پايدار کشورها در گرو توليد علم و فناوري مي‌باشد. يکي از راهکارهاي تحقق اين مهم، ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است. به همين منظور، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها تشکيل گرديد. اين دفاتر علاوه بر تمهيد زمينه‌هاي تعامل اين دو نهاد، مسئوليت هدفمند نمودن تحقيقات دانشگاهي با نيازهاي صنعت را بر عهده دارند.

حوزه فعاليت

١) برآورد نيازها، مشكلات ومسائل صنعت ، همچنين بررسي امكانات موجود درصنايع جهت تحقيقات دانشگاهي
٢) کنترل، نظارت و پيگيري امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه‌هاي صنعتي، تحقيقاتي و خدماتي في‌مابين دانشگاه و صنعت.
٣) تبادل اطلاعات علمي وفني بين دانشگاه وصنعت ونيز ايجاد كميته هاي تخصصي متشكل از مسئولين ، صاحبان صنايع وكارشناسان دانشگاه
٤) بررسي مسائل ومشكلات بخش صنعت وارائه طرح ها وپروژه هاي كاربردي جهت رفع آن
٥) ايجاد بانك اطلاعاتي وانفورماتيك از پتانسيل هاي موجود دردانشگاه وصنايع
٦) برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت جهت ارتقاي سطح كيفي اطلاعات دانشجويان وشاغلين دانشگاه
٧) دريافت سهميه كارآموزي ، نظارت برنحوه انجام آن وگزارش به معاونت پژوهشي
٨) بسترسازي وكاريابي براي دانشجويي
٩) برگزاري سمينارها، نمايشگاهها و بازديدهاي علمي تحقيقاتي
١۰) ساماندهي و برنامه ريزي مسابقات و جشنواره هاي منطقه اي، ملي و بين المللي در دانشگاه
١١) ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه هاي تخصصي فناوري، پژوهشي.