استادیار

فرشید جعفریان

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی مکانیک

بیوگرافی

.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

تحصیلات

دکتری مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه بیرجند


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه بیرجند


کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 اطلاعات تماس
تلفن:
داخلی: 
پست الکترونیک: 
fjafarian@mahallat.ac.ir

مقاله مجله

 • O Kalantari, [b]F Jafarian[/b], M Falah. Comparative investigation of surface integrity in conventional and laser assisted machining of Ti-6Al-4V alloy
 • [b]فرشید جعفریان[/b]. تعیین ثوابت معادله جانسون کوک جهت شبیه سازی فرآیند ماشینکاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی
 • [b]فرشید جعفریان[/b]. پیاده سازی مدل ماده بر مبنای تغییرات میکروساختاری جهت شبیه سازی فرآیند براده برداری
 • A.R Mazaheri, [b]F Jafarian[/b]. Artificial neural network and optimization algorithm to improve soil resistance by means of aggregation size variation
 • [b]F Jafarian[/b], S masoudi, D Umbrello, L Filice. New strategies for improvement of numerical model accuracy in machining of Inconel718 alloy
 • S Masoudi, M Dayyani, [b]F Jafarian[/b]. Comparison the effect of MQL, wet and dry turning of surface topography, cylindricity tolerances and sustainability
 • H. Khalaji, [b]F Jafarian.[/b] Experimental investigation on geometrical characteristics and surface quality in H13 drilling
 • S Masoudi[b], [/b], M Mirabdolahi, M Dayyani, [b]F Jafarian[/b]. Experimental Investigation to Optimize Kerf, HAZ and Roughness in 309 Stainless Steel Plasma Cutting
 • [b]F Jafarian[/b]. A MODIFIED NSGA-II FOR MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF MACHINING PROCESS
 • [b]F Jafarian[/b], S Masoudi, H Soleimani, D, Umbrello. Experimental and numerical investigation of thermal loads in Inocnel718 machining
 • xperimental investigation into the effects of nozzle position, workpiece hardness, and tool type in MQL turning of AISI 1045 steel
 • [b]F Jafarian[/b], D Umbrello, et al. Experimental investigation to optimize tool life and surface roughness in machining of Inconel 718 alloy
 • [b]F Jafarian[/b], D Umbrello. Identification of new material model for machining simulation of Inconel 718 alloy and the effect of tool edge geometry on microstructure changes
 • [b]F Jafarian, [/b]H Amirabadi, J Sadri. Experimental measurement and optimization of tensile residual stress in turning process of Inconel718 superalloy
   
 • [b]F Jafarian[/b], M Ciaran, D Umbrello et al. Finite element simulation of machining Inconel 718 alloy including microstructure changes
   
 • [b]F Jafarian[/b], H Amirabadi et al. Improving surface integrity in finish machining of Inconel718 alloy using intelligent systems
 • [b]F Jafarian[/b], H Amirabadi et al. Simultaneous optimizing residual stress and surface roughness in turning of Inconel718 superalloy
 • [b]F Jafarian[/b], H Amirabadi et al. Application of Artificial neural network and optimization algorithms for optimizing surface roughness, tool file and cutting force in turning operation
 • [b]F Jafarian[/b], H Amirabadi et al. Integration of finite element simulation and intelligent methods for evaluation of thermo-mechanical load during hard turning process
 • [b]F Jafarian[/b], M Ciaran, D Umbrello et all. Effects of the flow stress in finite element simulation of machining Inconel 718 alloy
 • بهينه سازي برشكاري جت آب همراه با ذرات ساينده با استفاده از روش شبكه عصبي- الگوريتم ژنتيك
 • بررسی پارامترهای ماشينکاری بر تنش‌های پسماند آلياژ پايه نيکل با تلفيق ژنتيک الگوريتم و شبکه‌ی عصبی
 • بررسی زبری سطح و زمان فرآیند در برشکاری تخلیه الکتریکی سیمی سوپر آلیاژ پایه نیکل با استفاده از مطالعات تجربی و سیستم فازی-عصبی
   
 • آزمایشات تجربی به منظور بررسی کیفیت سطح و اندازه شکاف برش در فرآیند برشکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 به وسیله لیزر
 • بررسی مشخصات هندسی و زبری سطح در فرآیند برشکاری جت ‏آب بر روی سوپرآلیاژ اینکونل718
 • آزمایشات تجربی و شبیه سازی سه بعدی فرآیند ماشینکاری اینکونل 718 به منظور بررسی بارهای حرارتی و عمق لایه تغییر ساختار یافته
 • Application of Multi-Objective optimization algorithm and Artificial Neural Networks at machining process
   
 •  
  بهينه سازي مستقل و همزمان خروجي هاي فرآيند تراشكاري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم PSO
 • مدلسازی ریاضی تاثیر هندسه ابزار و سرعت برشی بر نیروهای ماشینکاری
 • شبيه‌سازي سه بعدي سايش ابزار در فرآيند ماشينكاري متعامد به همراه تغيير زاويه‌ي تمايل
 • بررسیتاثیر نوع و هندسه لبهابزار در فرآيند ماشینکاری متعامد
 • بررسی تاثیر انواع پوشش بر توزیع دمای ابزار و براده در ماشینکاری فولاد برشی کم کربن

 

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5