Responsive Image

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی


آقای انصاری


تلفن مستقیم:08648532416


 اهداف روابط عمومی

   روابط عمومی به عنوان مهمترین ساز و کار مدیریتی دانشگاه‌ها، نقش مهمی در هماهنگ سازی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دارد. توجه ویژه به روابط عمومی به عنوان
 نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت تقویت تعامل و تفاهم بین بخش‌ های مختلف دانشگاه عمل کند، حائز اهمیت است.


  شرح وظایف :
  - ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفای و کتبی و پیگیری آنها
  - دریافت و ثبت نامه‌هایی که از واحدهای مختلف ارسال می‌گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع به مکاتبات حوزه ریاست
  - تهیه پیش‌نویس و صدورنامه‌هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می‌باشد
  - تهیه پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌های صادره 
  - ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه
  - پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
  - تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
  - تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
  - تهيه و تدوين خبر، بيانيه، اطلاعيه، آگهی و پيام های دستگاه و ترتيب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی
  - تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست‌ها، مراسم و فعالیت‌های عمومی دانشگاه و انجام امور تشریفات و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه برنامه‌ها
  - تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و انتشاراتی
  - مطالعه کلیه جراید و روزنامه‌ها و استخراج مطالب دانشگاهی برای ارسال به واحدهای ذیربط
  - انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان
  - همکاری در به روز نمودن سایت دانشگاه 
  - عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفات، سمینارها و مصاحبه‌ها و ....
  - انجام سایر امور محوله از سوی رئیس محترم دانشگاه
 
Responsive Image
کانال روابط عمومی دانشگاه محلات در پیام رسان ایتا

mahallatuni@