«ستاد خیرین حامی دانشگاه» با هدف یاری رساندن به خاستگاه‌های علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی، به جلب مشارکت مردمی در امور مختلف، تحقق و توسعه طرح‌های رفاهی، آموزشی و پرورشی دانشگاه محلات پرداخته است.بزرگوارانی متشکل از فرهنگ دوستان علاقه مند به آینده جوانان
    این مرز و بوم.
    با توجه به نیاز دانشگاه‌ها به احداث و توسعه ساختمان‌های جدید آموزشی، دانشجویی و خوابگاهی، کتابخانه، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، سالن‌های ورزشی و…این ستاد تلاش دارد تا با کمک خیرین ارجمند بتواند به این نیاز جامعه پرداخته و گام‌هایی را در راه رفع آن‌ها بردارد.
    در حقیقت این ستاد حلقه اتصال نیکوکاران و دانشگاه است که با شناخت و معرفی اولویت ها و طرح های عمرانی آماده اجرا در دانشگاه به نیکوکاران محترم، زمینه مشارکت آنها را بنا به انتخاب ایشان در اجرای هریک از این طرح‌ها فراهم آورده و خود  نیز نظارت بر کلیه مراحل ساخت ساختمان‌ها
    را از آغاز تا پایان طبق نظر نیکوکاران محترم و دانشگاه تقبل و تعهد نماید.

    اهداف:
     - ترویج و توسعه فرهنگ وقف در راستای رشد کمی و کیفی دانشگاه
     - شناسایی خیرین و بهره مندی از حمایت‌های ایشان
     - تقسیم‌بندی و اولویت‌گذاری نیاز‌های دانشگاه و معرفی این بسترها جهت جذب کمک‌های خیرین
     - پیگیری تخصیص منابع مالی دولتی برای تکمیل پروژه‌های خیرین
     - نظارت بر فرآیند هزینه کرد کمک‌های خیرین و حسن انجام تعهدات دانشگاه
     - برگزاری مراسم گردهمایی و تقدیر سالیانه از خیرین