دکتر محمدعلی زلفی گل

Responsive Image

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

دکتر مجتبی ذوالفقاری

Responsive Image

رئیس دانشگاه اراک و دبیر هیات امنا

دکتر عبدالرضا باقری

Responsive Image

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

دکتر حامد سروش

Responsive Image

سرپرست مرکز آموزش عالی محلات

آقای جعفر عیوض پور

Responsive Image

 نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی

Responsive Image

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

دکتر مجتبی گودرزی

Responsive Image

 رئیس دانشگاه صنعتی اراک