استادیار

زهرا خدامی مرقی

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی مکانیک

بیوگرافی

.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

تحصیلات

دکترا: مهندسي مکانيک- طراحی کاربردی از دانشگاه کاشان


کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات از دانشگاه کاشان


کارشناسی مهندسي مکانيک – حرارت و سيالات از دانشگاه کاشان

 اطلاعات تماس
تلفن: 48532490
داخلی: -
پست الکترونیک: 
z.khoddami@mahallat.ac.ir

مقاله مجله

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5