طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی در مرکز آموزش عالی محلات

در سال 1397 اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی محلات موفق به طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی پلیمری با دقت 100 میکرومتر شدند...

در سال 1397 اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی محلات موفق به طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی پلیمری با دقت 100 میکرومتر شدند و دستگاه مذکور به جمع تجهیزات پژوهشی-آموزشی مرکز اضافه گردید. این دستگاه تحت عنوان طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان و با همکاری دانشجویان کارشناسی مرکز آقایان مهدی بهادری و مهیار کهریزی طراحی و ساخته شد. این دستگاه با حضور آقای دکتر ستاری معاونت محترم پژوهشی دفتر ریاست جمهوری در محل مرکز آموزش عالی محلات رونمایی گردید.

نوشته شده توسط Portal Admin

دیدگاه شما

افزودن نظرات

دیگر اخبار

انتصاب

طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی در مرکز آموزش عالی محلات

در سال 1397 اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی محلات موفق به طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی پلیمری با دقت 100 میکرومتر شدند...

چاپ مقالات علمی پژوهشی آقای دکتر سبک روح

تعداد سه مقاله آقای دکتر سبک روح در اسفند 1397 در مجلات علمی پژوهشی منتشر گردید. عناوین و آدرس مقالات منتشر  شده به شرح زیر می باشد....

انتشار مقالات ژورنال آقای دکتر داریوش حیدری

تعداد دو مقاله ژورنال آقای دکتر داریوش حیدری در اسفند 1397 به چاپ رسید. عناوین و آدرس مقالات در قسمت زیر قابل مشاهده می باشد...

انتشار مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان

مقاله ژورنال ISI اقای دکتر فرشید جعفریان در مجله معتبر در انتشارات Springer به  چاپ رسید. مجله مذکور بر اساس شاخص Scopus جزء 5% مجلات برتر در حوزه مهندسی مکانیک می باشد....

تصویب پروپزال طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان

در شورای پژوهشی مورخ 98/1/28 با پروپزال طرح پژوهشی آقای دکتر فرشید جعفریان با عنوان زیر موافقت به عمل آمد...

چاپ مقاله ژورنال ISI دکتر فرشید جعفریان در فروردین 1398

مقاله ژورنال ISI تک نفره آقای دکتر فرشید جعفریان در انتشارات Springer در فروردین 1398 به چاپ رسید. عنوان و آدرس مقاله در قسمت زیر قابل دسترس می باشد...