تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

6 تا 10 شهریور

آزمون معرفی به استاد نیمسال 992

24 تا 28 مهر ماه

آزمون معرفی به استاد نیمسال تابستان

تا 24 /06 /1400

مهلت ارسال درخواست مرخصی برای نیمسال 4001

15 تا 18 شهریور ماه

انتخاب واحد اینترنتی (از طریق سامانه گلستان)

15/ 6/ 1400

ورودی های 97 و ماقبل-

از ساعت 9 صبح

16/ 6/ 1400

ورودی های 98 و ماقبل-

از ساعت 9 صبح

17 / 6 /1400

ورودی های 99 و ماقبل-

از ساعت 9 صبح

18/ 6/ 1400

کلیه ورودی ها

شنبه 27/ 6/ 1400

شروع کلاس ها

6 تا 8 مهر ماه 1400

حذف و اضافه (اینترنتی)

حداکثر تا 01/ 10/ 1400

درخواست حذف نیم سال

28/ 9/ 1400 تا 30 /9/ 1400

حذف اضطراری تک درس

13/ 9/ 1400 تا 18 /9 /1400

انتخاب واحد مقدماتی نیمسال 4002

از 06 /10 /1400

ارزیابی کیفیت آموزش (اینترنتی)

-

امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی

چهار شنبه 15 /10 /1400

پایان کلاس های 4001

سه شنبه 21/ 10 /1400 الی چهار شنبه 06 /11 /1400

امتحانات

23 بهمن ماه 1400

شروع نیم سال 4002

14 تا 18 اسفند 1400

آزمون معرفی به استاد نیمسال 4001