مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اعضای هیات علمی

گروه مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
 

گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
مسعود پاک نهادمهندسی عمراندکتری تخصصیاستادیار mpaknahad[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
 

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
داریوش حیدریابرساختارهادکتری تخصصیاستادیار dheidari[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
محمدجواد نجفی آرانینظریه گراف و شبکهدکتری تخصصیاستادیار mjnajafiarani[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
مهسا میرزرگرنظریه گروه هادکتری تخصصیاستادیار m.mirzargar[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب
فرشید جعفریاندکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدشهر تولد: الیگودرز سال تولد: 1365استادیار fjafarian[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
مجید سبک روحساخت و تولیددکتری تخصصیاستادیار msabokrouh[at]mahallat.ac.ir 0 مشاهده
داود مظاهری تهرانیمهندسی شیمیدکتری تخصصیاستادیار dmazaheri[at]mahallat.ac.ir 13-432424112402 مشاهده
زهرا خدامی مرقیمهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)دکتری تخصصیاستادیار z.khoddami@mahallat.ac.ir 0 مشاهده

گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلتلفنداخلیصفحه وب