مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اعضای هیات علمی

گروه مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
فرشید جعفریانساخت و تولیددکتری تخصصیاستادیارfjafarian[at]mahallat.ac.ir
مجید سبک روحساخت و تولیددکتری تخصصیاستادیارmsabokrouh[at]mahallat.ac.ir
داوود مظاهری تهرانیمهندسی شیمیدکتری تخصصیاستادیارdmazaheri[at]mahallat.ac.ir

گروه مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
-

گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
-

گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
مسعود پاکنهادمهندسی عمراندکتری تخصصیاستادیارmpaknahad[at]mahallat.ac.ir

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
داریوش حیدریابرساختارهادکتری تخصصیاستادیارdheidari[at]mahallat.ac.ir
محمدجواد نجفی آرانینظریه گراف و شبکهدکتری تخصصیاستادیارmjnajafiarani[at]mahallat.ac.ir
مهسا میرزرگرنظریه گروه هادکتری تخصصیاستادیارm.mirzargar[at]mahallat.ac.ir

گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه وب
علی اکبر عسگریفیزیکدکتری تخصصیاستادیارaasgari[at]mahallat.ac.ir