مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

English CV

google scholar

مسعود پاک نهاد

دکتری تخصصی
مهندسی عمران
تلفن:
داخلی: 0
پست الکترونیک: mpaknahad[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه
يک شنبه
دوشنبه سازه فولادی 2مقاومت مصالح گروه عمرانگروه عمران
سه شنبه تحلیل سازه 1اصول مهندسی زلزله و باد مقاومت مصالحپروژه فولاد و بتن
چهار شنبه تحلیل سازه 1محاسبات عددی اصول مهندسی زلزله و باد