مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

English CV

google scholar

داود مظاهری تهرانی

دکتری تخصصی
مهندسی شیمی
تلفن: 13-43242411
داخلی: 2402
پست الکترونیک: dmazaheri[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه مکانیک سیالات 1نماز و ناهارهیات رییسهمکانیک سیالات 2
يک شنبه مکانیک سیالات 1/ 2نماز و ناهار
دوشنبه نماز و ناهارریاضی مهندسی
سه شنبه ریاضی مهندسینماز و ناهارآلودگی محیط زیست
چهار شنبه