مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

English CV

google scholar

داود مظاهری تهرانی

دکتری تخصصی
مهندسی شیمی
تلفن: 43242411-13
داخلی: 2402
پست الکترونیک: dmazaheri[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه نماز و ناهارآزمایشگاه مکانیک سیالات
يک شنبه نماز و ناهارشیمی عمومی
دوشنبه نماز و ناهارآزمایشگاه مکانیک سیالاتترمودینامیک 1
سه شنبه نماز و ناهارمکانیک سیالاتمکانیک سیالات
چهار شنبه ترمودینامیک 1نماز و ناهارشیمی عمومی