مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

English CV

google scholar

فرشید جعفریان

شهر تولد: الیگودرز سال تولد: 1365
دکتری مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
تلفن:
داخلی: 0
پست الکترونیک: fjafarian[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

هیچ موردی ثبت نشده است!