مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

English CV

google scholar

فرشید جعفریان

دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
تلفن: 43242411-13
داخلی: 2402
پست الکترونیک: fjafarian[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه جلسه هیات رئیسهنماز و ناهار
يک شنبه روش های تولیدنماز و ناهار
دوشنبه روش های تولید/CAD_CAMنماز و ناهارCAD_CAM
سه شنبه زبان تخصصینماز و ناهارنقشه کشی صنعتی 2نقشه کشی صنعتی 2
چهار شنبه نماز و ناهارنقشه کشی صنعتی 2نقشه کشی صنعتی 2