مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

امور پژوهشی

ارتباط با صنعت

کارآموزی

تازه های نشر

فرصت های مطالعاتی

طرح های پژوهشی

کارگاه های آموزشی و پژوهشی

فرم های پژوهشی

مصوبات شورای پژوهشی

پیوندهای مفید پژوهشی


راهنماي دانشجويان در دوره کارآموزي

الف) اهداف

مهمترين اهداف اجراي كارآموزي در دانشگاه عبارتند از:

  • ١) آشنائي دانشجويان با صنعت و امكانات واحدهاي صنعتي مرتبط با رشته تحصيلي
  • ٢) پي بردن به فضاي واقعي كار و آشنايي با مسائل، محدوديتها و شرايط واحدهاي صنعتي و در نتيجه ايجاد زمينه اي جهت درك صحيح دانشجو از رشته تحصيلي، بازار كارو فعاليتهاي حرفه اي و شغلي آينده
  • ٣) انتخاب پروژه و پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نيازهاي جامعه
براي دستيابي به اهداف فوق، لازمست كه دانشجو تمام توان خود را بکار گيرد و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل كارآموزي نهايت استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با نارسايي و ناملايماتي روبرو شد، آن مشكلات را با صبر و حوصله تحمل كرده و در رفع آنها تا حد امكان تلاش نموده و دچار يأس و نااميدي نگردد.

ب) قوانين كارآموزي

  • ١) مدت كارآموزي 8 هفته (روزانه 8 ساعت) معادل 240 ساعت كار مي باشد.
  • ٢) كارآموزان مي‌توانند با اطلاع قبلي سرپرست كارآموزي حداكثر از 4 روز مرخصي استفاده نمايند.
  • ٣) غيبت غير موجه در صورتيكه به كيفيت كارآموزي آسيب وارد نمايد موجب عدم پذيرش كارآموزي خواهد شد.
  • ٤) دانشجو حداكثر تا پايان آذرماه فرصت دارد نسبت به اعلام انصراف و حذف درس كارآموزي خود اقدام نمايد. پس از این مهلت چنانچه دانشجو دوره کارآموزی را تکميل ننمايد و یا وظایف خود را در مهلت مقرر انجام ندهد، نمره ضعيف (مردود) در سیستم آموزش ثبت خواهد شد.
  • ٥) در صورت تعطيلي شركت محل كارآموزي يا بروز مشكل جدي در تداوم دوره ي كارآموزي، مراتب در اسرع وقت به اطلاع سرپرست ارتباط با صنعت دانشكده يا دفتر دانشكده رسانده شود.

ج) زمانبندی

ردیفعنوان فعاليتمهلت زماني
١اخذ درس کارآموزی در سایت آموزش3 تا 14 مهر
٢تعيين محل كارآموزي دانشجو و تعيين استاد كارآموزي /تکمیل فرم شماره 1 10 تا 24 مهر
٣تحویل فرم شماره1 به دفتر ارتباط با صنعت و صدور معرفی نامه24 مهر تا 1 آبان ماه
٤مراجعه به وب سايت دانشگاه جهت دريافت فرم هاي كارآموزيقبل از 95/08/01
٥مراجعه به محل کارآموزی و تحویل معرفی نامه95/08/01 تا 95/08/15
٦شروع دوره كارآموزي95/08/08 تا 95/08/18
٧ارسال فرم تكميل شده شروع كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت / فرم شماره 2حداکثر یک هفته بعد از شروع کار
٨پايان دوره كارآموزي (8 هفته)95/10/11 تا 95/10/23
٩تحویل نامه پایان کارآموزی ، فرم ارزشیابی( فرم شماره 5) ،) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30
١۰تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی ، فرم ارزشیابی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3) و گزارش ماهانه (فرم شماره 4 ) به استاد راهنما 95/10/11 تا 95/10/30
١١تحویل یک نسخه گزارش کارآموزی،گزارش هفتگی(فرم شماره 3)، گزارش ماهانه (فرم شماره 4) و فرم نظرات و پيشنهادات پايان دوره(فرم شماره 6) به دفتر ارتباط با صنعت 95/10/11 تا 95/10/30

د) فرم های کارآموزی

جهت دانلود فرم مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید: