مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 21 / 9 / 1397

حذف تکدرس نیمسال 971

به استحضار دانشجویان گرامی میرساند حذف تك درس (حذف اضطراری) در روزهای 25 ، 26 و 27 آذر ماه از طريق سامانه آموزشی گلستان انجام می¬گردد. دانشجویان عزیز لازم است به نکات زیر توجه فرمایند:

1- دانشجو مجاز است تنها يك درس تئوری ( غير از دروس عملي و كارگاهي) را در صورتي كه همنياز هيچ يك از دروس اخذ شده خود نباشد حذف كند.
2- تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو پس از حذف نبايد از ١٢ واحد كمتر گردد.
3- درخواست حذف دانشجو از طریق سامانه به مدیر گروه ارسال می گردد و در صورت موافقت، حذف درس انجام می¬شود.
4- جهت آموزش حذف تکدرس به صفحه اول سامانه آموزشی گلستان در قسمت راهنمای دانشجویان –راهنمای پردازش حذف اضطراری –روش دوم مراجعه نمایید.
5- دانشجویان گرامی توجه فرمایید فقط درس مورد نظر (حذفی) را در سامانه آموزشی گلستان انتخاب نمایند. در صورت انتخاب بیش از یک درس عواقب به عهده دانشجو میباشد.

بديهي است كليه مسئوليت هاي اشتباه در حذف تك درس به عهده دانشجو مي باشد.