مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 11 / 7 / 1397

حضور فرماندار در دانشگاه دولتی محلات جهت پیگیری مشکلات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:
روز چهارشنبه مورخ 97.07.11 جناب آقای مهندس قمری فرماندار محترم شهرستان و معاون سیاسی ایشان جهت پیگیری مشکلات در دانشگاه دولتی محلات حضور یافتند. در این دیدار هیات رئیسه دانشگاه مشکلات و معضلات دانشگاه را مطرح نموده و فرماندار نیز قول مساعد جهت پیگیری و حل مشکلات را دادند.

حضور فرماندار در دانشگاه دولتی محلات جهت پیگیری مشکلات - مرکز آموزش عالی محلات حضور فرماندار در دانشگاه دولتی محلات جهت پیگیری مشکلات - مرکز آموزش عالی محلات حضور فرماندار در دانشگاه دولتی محلات جهت پیگیری مشکلات - مرکز آموزش عالی محلات حضور فرماندار در دانشگاه دولتی محلات جهت پیگیری مشکلات - مرکز آموزش عالی محلات