مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 26 / 2 / 1397

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی جناب آقای مهندس شارقی روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1397 از مرکز آموزش عالی محلات بازدید نمودند. در ادامه جلسه ای با حضور ریاست و مسئولان دانشگاه با ایشان پیرامون مسائل و مشکلات دانشگاه برگزار گردید.بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی - مرکز آموزش عالي محلات بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی - مرکز آموزش عالي محلات