مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 18 / 2 / 1397

مراقبت های دانشجویی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان محلات

مراقبت های دانشجویی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات صورت گرفت و دانشجویان از لحاظ سلامت جسم و روان، تغذیه و انواع بیماری ها تحت معاینه قرار گرفتند. لازم به ذکر است این برنامه برای دانشجویان ورودی سال 1394 و 1395 صورت گرفت و برای این دانشجویان پرونده سلامت تشکیل شد.


مراقبت های دانشجویی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان محلات - مرکز آموزش عالي محلات مراقبت های دانشجویی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان محلات - مرکز آموزش عالي محلات