مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 23 / 3 / 1397

برگزاری امتحانات کارگاه جوشکاری و کارگاه اتومکانیک

کلیه دانشجویانی که کارگاه جوشکاری و اتومکانیک (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96) را در اداره فنی و حرفه ای شهرستان محلات سپری نموده اند، بایستی طبق برنامه زمانی (که در دو فایل زیر اعلام شده است) در امتحان این دو درس شرکت نمایند. لازم به ذکر است ثبت نمره نهایی منوط به شرکت در امتحان دروس ذکر شده می باشد.


برنامه زمانی امتحانات کارگاه جوشکاری و اتومکانیک (فایل اول)
برنامه زمانی امتحانات کارگاه جوشکاری و اتومکانیک (فایل دوم)