مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 / 3 / 1397

جشنواره ورزشی بهاره

جشنواره ورزشی بهاره در مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید. در این جشنواره دانشجویان در رشته های فوتسال دوره ای و جام حذفی، والیبال، شنا، کبدی، شطرنج، دارت، بدمینتون، تنیس روی میز و بازهای فکری و رایانه ای با هم به رقابت پرداختند. همچنین در فصل بهار دو جشنواره ورزش همگانی نیز در این مرکز برگزار گردید.


جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات
جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات جشنواره ورزشی بهاره - مرکز آموزش عالي محلات