مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 27 / 2 / 1397

پیش انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

کلیه دانشجویان می توانند جهت انجام پیش انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از تاریخ 97/02/29 لغایت 97/03/02 به سامانه آموزش مراجعه نموده و اقدام به اخذ واحدهای مد نظر خود نمایند.