مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 20 / 12 / 1396

تاسیس صندوق قرض الحسنه المهدی دانشجویی

صندوق قرض الحسنه المهدی دانشجویی با هدف تامین نیاز های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت در مرکز آموزش عالی محلات تاسیس گردید.

این صندوق در راستای تامین بخشی از نیاز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان این مرکز به صورت وام قرض الحسنه با حضور هیئت امنا این صندوق تاسیس گردید. هیئت امنا این صندوق را امام جمعه و جمعی از خیرین شهرستان، ریاست مرکز، مسئول دفتر نهاد دانشگاه و دیگر مسئولین دانشگاه تشکیل می دهند.
تاسيس صندوق قرض الحسنه المهدي دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات