مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 11 / 2 / 1397

نشست مدیران حراست دانشگاه های دولتی منطقه 4 کشور

نشست مدیران حراست دانشگاه های دولتی منطقه 4 کشور با حضور ریاست سازمان بازرسی کل استان مرکزی، ریاست اداره اطلاعات شهرستان محلات و مدیران حراست 14 دانشگاه از استان های مرکزی، همدان، قزوین و قم روز دوشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه دولتی محلات برگزار گردید.