مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 11 / 2 / 1397

مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی به مناسبت گرامیداشت روز استاد

به مناسبت گرامیداشت روز استاد، مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی مرکز با حضور امام جمعه محترم شهرستان روز دوشنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه برگزار گردید.

مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی به مناسبت گرامیداشت روز استاد - مرکز آموزش عالي محلات مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی به مناسبت گرامیداشت روز استاد - مرکز آموزش عالي محلات مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی به مناسبت گرامیداشت روز استاد - مرکز آموزش عالي محلات