مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 5 / 2 / 1397

دیدار با خانواده جانباز دفاع مقدس جناب آقای مجید یارمحمدی

مسئولین مرکز آموزش عالی محلات به همراه مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محلات با جانباز دفاع مقدس جناب آقای مجید یارمحمدی پدر یکی از دانشجویان این مرکز به مناسب روز جانباز دیدار نمودند. در پایان این مراسم از این جانباز جلیل القدر نیز تجلیل به عمل آمد.


دیدار با خانواده جانباز دفاع مقدس جناب آقای مجید یارمحمدی - مرکز آموزش عالي محلات دیدار با خانواده جانباز دفاع مقدس جناب آقای مجید یارمحمدی - مرکز آموزش عالي محلات