مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 2 / 2 / 1397

همایش پاکسازی طبیعت به مناسبت روز جهانی زمین پاک

همایش پاکسازی طبیعت به مناسبت روز جهانی زمین پاک در شهرستان محلات به همراه دانشجویان و مسئولین مرکز آموزش عالی محلات برگزار شد. به مناسبت این روز، مسئولین و دانشجویان مرکزآموزش عالی محلات به همراه دیگر نهادها و ادارات شهرستان محلات نسبت به پاک سازی طبیعت اقدام نمودند.


همایش پاکسازی طبیعت به مناسبت روز جهانی زمین پاک - مرکز آموزش عالي محلات