مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 25 / 12 / 1396

دیدار ریاست محترم دانشگاه معین استان (جناب آقای دکتر حمیدی) با هیات رئیسه دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه معین استان (جناب آقای دکتر حمیدی) با هیات رئیسه دانشگاه محلات روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه 1396 دیدار کردند.


دیدار ریاست محترم دانشگاه معین استان (جناب آقای دکتر حمیدی) با هیات رئیسه دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات دیدار ریاست محترم دانشگاه معین استان (جناب آقای دکتر حمیدی) با هیات رئیسه دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات دیدار ریاست محترم دانشگاه معین استان (جناب آقای دکتر حمیدی) با هیات رئیسه دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات