مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 / 11 / 1396

کارگاه مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه

کارگاه مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه روز دوشنبه مورخ 16 بهمن ماه 1396 در سالن جلسات مرکز برگزار گردید‎.


کارگاه مهارت هاي زندگي ويژه کارکنان دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات کارگاه مهارت هاي زندگي ويژه کارکنان دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات کارگاه مهارت هاي زندگي ويژه کارکنان دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات کارگاه مهارت هاي زندگي ويژه کارکنان دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات