مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 14 / 11 / 1396

ثبت نام خوابگاه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

قابل توجه دانشجویان گرامی، جهت ثبت نام خوابگاه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به سامانه زیر مراجعه نمایید.

dorm.mahallat.ac.ir