مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 7 / 12 / 1396

عدم واریز وجه به حساب های دانشگاه در اسفندماه 96

قابل توجه کلیه دانشجویان:
از آنجایی که به روز رسانی سیستم های مالی در اسفند ماه 96 انجام خواهد شد، لذا از واریز هر گونه وجه به حساب های دانشگاه از تاریخ 96/12/01 الی 97/01/05 خودداری نمایید. در صورت واریز وجه مسئولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود.

امور مالی