مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 3 / 12 / 1396

حذف دروس به حد نصاب نرسیده در حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان عزیر می‌رساند دروس زیر به علت عدم رسیدن به حد نصاب حذف می‌شود. لذا دانشجویانی که دروس مذکور را اخذ کرده‌اند برای اصلاح برنامه‌ی انتخاب واحد خود می‌توانند حداکثر تا تاریخ 7 اسفندماه 1396 به آموزش مراجعه کنند.

انقلاب اسلامی (کد گروه 962821)
آزمایشگاه فیزیک2 (کد گروه 962847)
کنترل اتوماتیک (کد گروه 962983)
روش‌های تولید وکارگاه (کد گروه 962960)