مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 2 / 11 / 1396

المپياد علمي دانشجويي غيرمتمركز منطقه چهار كشور

کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در المپياد علمي دانشجويي غيرمتمركز منطقه چهار كشور می توانند جهت اطلاع از دروس امتحانی و شرایط شرکت در المپیاد به مدیر گروه مربوطه مراجعه کنند. لازم به ذکر است این المپیاد در استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار می گردد.

دانلود برنامه امتحانات المپیاد علمي دانشجويي غیرمتمرکز منطقه چهار