مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 10 / 11 / 1396

چهاردهمین نشست عادی کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه های استان مرکزی

چهاردهمین نشست عادی کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه های استان مرکزی روز سه شنبه مورخ 10 / 11 / 1396 به ریاست دکتر کریمی دوستان در دانشگاه محلات برگزار گردید.‎


جلسه هم انديشي و همفکري کارکنان با دکتر خليلي رياست دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات جلسه هم انديشي و همفکري کارکنان با دکتر خليلي رياست دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات جلسه هم انديشي و همفکري کارکنان با دکتر خليلي رياست دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات جلسه هم انديشي و همفکري کارکنان با دکتر خليلي رياست دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات