مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 7 / 11 / 1396

زمان ثبت نام حضوری تکمیل ظرفیت سال 96

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت می رساند، به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام، متقاضیان بایستی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 9 و 10 بهمن ماه 1396 با در دست داشتن کلیه مدارک مورد نیاز به دانشگاه مراجعه نمایند.