مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 18 / 10 / 1396

کارت ورود به جلسه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کلیه دانشجویان می بایست، از تاریخ 8 دی ماه 1396 با مراجعه به سامانه آموزش دانشجویان اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نموده و در کلیه امتحانات کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه آزمون را به همراه داشته باشند. به موارد ذکر شده در کارت ورود به جلسه دقت نمایید. در ضمن در صورت وجود هر گونه مغایرت آن را به مدیر آموزش دانشگاه اطلاع دهید. عواقب ناشی از عدم پیگیری مشکلات احتمالی به عهده دانشجو خواهد بود.

* به ساعت و تاریخ امتحان توجه نمایید.
* حضور دانشجو 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در دانشگاه الزامی است.
* از همراه آوردن کیف، اشیا قیمتی و وسایل اضافی خودداری نمایید.
* موارد زیر در جلسه آزمون تخلف بوده و با دانشجو برابر ضوابط برخورد خواهد شد:
- به همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط جمعی از جمله موبایل و ... (حتی به صورت خاموش)
- جابه جا کردن هر وسیله ای از جمله ماشین حساب و ...

توجه مهم:
1. همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی براي کليه امتحانات الزامي است و بدون آن دانشجو مجاز به حضور در جلسه نيست.
2. هر دانشجو بايستي از طريق دکمه «چاپ» در صفحه کارت ورود به جلسه، کارت خود را بر روي برگه A5 و به صورت افقي (Landscape) پرينت کرده و با خودکار آبي محل مشخص شده را امضا نمايد.
3. از نوشتن هر گونه مطلب بر هر دو طرف کارت ورود به جلسه حتی به عنوان چرک نویس جدا خودداری کنید.
4. با توجه به این که کارت های ورود به جلسه کلیه دانشجویان باید دارای عکس واضح باشد ویرایش پروفایل برای کلیه دانشجویان باز شده است تا افرادی که عکس آنها دارای مشکلات زیر است نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. سایر دانشجویان تنها کافی است با کلیک بر روی مرحله بعد اطلاعات خود را بررسی کرده و نهایی نمایند تا پنل آنها فعال شود.
الف) عکس هایی که دارای زمینه سفید تمام رخ و واضح نیستند
ب) عکس های دارای حاشیه اضافه
ج) عکس های کوچک شده که دارای فضای سفید خارج از عکس هستند
د) عکس های زوم شده
ه) عکس های گرفته شده در مناظر و ...
لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح عکس های دارای مشکل از طرف دانشجو، پروفایل ایشان بسته شده و برای ارائه توضیح باید به آموزش مراجعه نمایند.