مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 2 / 10 / 1396

کلنگ زنی پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتی توسط دکتر زاهدی

کلنگ زنی پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتی با حضور دکتر زاهدی - ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر سلیمی - نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان در روز شنبه مورخ 2 دی ماه 1396 برگزار گردید.

کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات
کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات کلنگ زني پروژه احداث مسجد در دانشگاه دولتي توسط دکتر زاهدي - مرکز آموزش عالي محلات