مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 2 / 10 / 1396

دیدار با خانواده بزرگوار شهید مدافع حرم

دکتر زاهدی و دکتر سلیمی به همراه دکتر خلیلی ریاست دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاه روز شنبه مورخ 2 دی ماه 1396 با خانواده شهید براتی از شهدای بزرگوار مدافع حرم دیدار کردند.

ديدار با خانواده بزرگوار شهيد مدافع حرم - مرکز آموزش عالي محلات