مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 30 / 6 / 1396

برنامه کلاسی دانشجویان ورودی 96

به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود (ورودی 96) می رساند، برای مشاهده برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 می توانند به سامانه آموزش دانشجویان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند:

www.mahallat.ac.ir\edu