مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 26 / 6 / 1396

سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (ورودی 96)

به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود (ورودی 96) می رساند، برای ثبت نام اینترنتی می توانند به سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند:

www.mahallat.ac.ir\edu\register