مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 4 / 7 / 1396

جلسه نظام وظیفه مهر 96

با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، جلسه بررسی آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید معافیت تحصیلی مشمولان به میزبانی دانشگاه دولتی محلات در روز دوشنبه مورخ 96/07/03 برگزار گردید.
در این جلسه رئیس وظیفه عمومی شهرستان محلات جناب آقای سروان رضا بهاری به تبیین و تشریح معافیت های تحصیلی در دانشگاه ها پرداختند و به سوالات رابطین وظیفه عمومی دانشگاه های تابعه محلات در این خصوص پاسخ دادند.

جلسه نظام وظيفه مهر 96 - مرکز آموزش عالي محلات جلسه نظام وظيفه مهر 96 - مرکز آموزش عالي محلات جلسه نظام وظيفه مهر 96 - مرکز آموزش عالي محلات