مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 1 / 7 / 1396

زمان حذف و اضافه نیمسال 961

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، حذف و اضافه گروه مهندسی صنایع روز دوشنبه مورخ 3 مهر ماه و گروه مهندسی کامپیوتر روز سه شنبه مورخ 4 مهر ماه 1396 انجام می شود. در ضمن زمان حذف و اضافه سایر گروه های آموزشی طبق زمانبندی اعلام شده، روزهای یکشنبه 2 مهر و دوشنبه 3 مهر ماه است.