مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 9 / 5 / 1396

اردوی دانشجویی مشهد مقدس - مردادماه 96

اردوی دانشجویی مشهد مقدس ویژه فعالین فرهنگی مرکز آموزش عالی محلات از تاریخ 3 الی 8 مرداد ماه 1396 برگزار گردید.در این اردو دانشجویان از برنامه های فرهنگی متنوع از جمله مسابقه کتابخوانی، دیدار با راوی و جانباز دفاع مقدس علیرضا دلبریان و زیارت قبورمطهر شهدای گمنام واقع در کوه سنگی بهره مند شدند.


اردوي دانشجويي مشهد مقدس - مرکز آموزش عالي محلات اردوي دانشجويي مشهد مقدس - مرکز آموزش عالي محلات اردوي دانشجويي مشهد مقدس - مرکز آموزش عالي محلات