مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 9 / 3 / 1396

بازدید علمی از شرکت مپنا - خرداد 96

به همت انجمن علمی مکانیک مرکز آموزش عالی شهرستان محلات بازدید علمی از شرکت توربین سازی مپنای کرج برگزار گردید.در این بازدید مراحل طراحی و ساخت توربین های توسط مهندسین شرکت برای دانشجویان تشریح شد.بازديد علمي از شرکت مپنا - مرکز آموزش عالي محلات بازديد علمي از شرکت مپنا - مرکز آموزش عالي محلات