مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 24 / 6 / 1396

ثبت نام خوابگاه ها در نیمسال اول ۹۷-۹۶

متقاضیان دریافت خوابگاه از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ می توانند به سامانه خوابگاه های مرکز به نشانی dorm.mahallat.ac.ir مراجعه نمایند.

زمان ثبت نام خوابگاه های دانشجویان جدیدالورود (ورودی 96) متعاقبا اعلام خواهد شد.