مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 19 / 6 / 1396

شماره حساب جهت واریز شهریه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، شماره حساب مرکز جهت واریز شهریه به شرح زیر است:
شماره حساب 2172015252001 به نام رابط درآمد شهریه مرکز آموزش عالی محلات نزد بانک ملی ایران با شناسه واریز 333333333366