مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 / 5 / 1396

تعطیلی دانشگاه از 14 الی 28 مرداد ماه 1396

به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان محترم می رساند دانشگاه از تاریخ 14 الی 28 مرداد ماه به مدت دو هفته تعطیل می باشد.