مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 27 / 4 / 1396

سومین جلسه اتاق فکر مبارزه با مواد مخدر - تیرماه 96

سومین جلسه اتاق فکر مبارزه با موادمخدرشهرستان محلات در تاریخ 26 تیرماه 96 به میزبانی مرکز آموزش عالی شهرستان محلات برگزار شد. دراین جلسه که ماهانه برگزار می گردد موارد مختلفی در زمینه مبارزه با موادمخدر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. یکی از مهمترین دستور کارهای این اتاق فکر تعیین و بومی سازی نقشه راه مبارزه با مواد مخدر شهرستان می باشد.
سومين جلسه اتاق فکر مبارزه با مواد مخدر - مرکز آموزش عالي محلات