مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 7 / 6 / 1396

کسب مقام اول سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویی

کسب مقام اول سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویی توسط آقای محمدصادق باقریان در رشته نماهنگ و آقای وحید جهانشاهلو در رشته فیلم کوتاه را به ایشان و دانشگاهیان معزز تبریک عرض می نماییم.کسب مقام اول سي و دومين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات کسب مقام اول سي و دومين دوره مسابقات سراسري قرآن و عترت دانشجويي - مرکز آموزش عالي محلات