مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 16 / 3 / 1396

ارزشیابی و کارت ورود به جلسه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 مهم

کلیه دانشجویان می توانند از تاریخ 17 خرداد ماه 1396 لغایت 22 خرداد ماه اقدام به ارزشیابی کیفیت آموزشی نمایند.
با توجه به اینکه بهره گیری از نظر دانشجویان یکی از راه های ارتقا کیفیت آموزش است، بنابراین لازم است دانشجویان پرسشنامه ارزشیابی را در کمال صداقت و احساس مسئولیت پر کنند.

در ضمن دانشجویان می بایست، از تاریخ 17 خرداد ماه 1396 با مراجعه به سامانه آموزش دانشجویان اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نموده و در کلیه امتحانات این کارت را به همراه داشته باشند. به موارد ذکر شده در کارت ورود به جلسه دقت نمایید. در ضمن در صورت وجود هر گونه مغایرت آن را به مدیر آموزش دانشگاه اطلاع دهید. عواقب ناشی از عدم پیگیری مشکلات احتمالی به عهده دانشجو خواهد بود.

* به ساعت و تاریخ امتحان توجه نمایید.
* حضور دانشجو 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در دانشگاه الزامی است.
* از همراه آوردن کیف، اشیا قیمتی و وسایل اضافی خودداری نمایید.
* موارد زیر در جلسه آزمون تخلف بوده و با دانشجو برابر ضوابط برخورد خواهد شد:
- به همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباط جمعی از جمله موبایل و ... (حتی به صورت خاموش)
- جابه جا کردن هر وسیله ای از جمله ماشین حساب و ...

شایان ذکر است از حضور دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه و دانشجویانی که کارت آنها فاقد مهر امتحانات نیمسال است، در آزمون ها ممانعت به عمل خواهد آمد.